Twingly statistik

26 oktober 2008

Veckan som gick

...var en katastrof.

Sittande regering bestämde att strandskyddet skulle stärkas.
Sa Andreas Carlgren.
Det är en sanning med modifikation.

Skyddet kommer att stärkas på de platser i landet där trycket på att lätta på strandskyddet är som störst.
Hur det nu ska mätas.

Nä, strandskyddet är perfekt som det är och ska bli än starkare, anser jag.
Vi ska inte vältra över frågan till enskilda kommuner och låta dem avgöra detta.

Ty, det är en för stor fråga för dem och de är bara hungriga på att skapa fler och fler gräddhyllor.
Stoppa det!

Och inte nog med det!
Sen antogs en förstärkning av FRA-lagen också.

Svarta måndagar och fredagar på börsen är en sak, till detta ska vi alltså lägga ovanstående.
Verkligen mörk vecka för demokratin i detta landet.

Inga kommentarer: