Twingly statistik

8 oktober 2008

Satans banker - sorry, ska vara - statens banker

Hela världen går igenom ett stålbad utan dess like.
Mängder av skattemedel skjuts in i de ekonomiska systemen, annars är kollapsen här.
Problemet är att man inte tycks se botten ändå.

I England tycker jag att man gjorde en ytterst radikal sak.
Staten tillförde pengar till bankerna, man blir också delägare.
Det är väl ungefär det bästa man kan göra.

Den så kallade "marknaden" är död.
Länge leve staten!

Inga kommentarer: