Twingly statistik

27 juni 2013

Landet Sverige av modell 2013

ledning

Ja, jistanens då! Sicket ruttet land man lever i. Inte nog med att omvärlden använder oss som ett exempel på hur illa det kan gå med avregleringar.

Till detta ska vi lägga rubriker i form av: Skolor i konkurs. Vårdcentraler i konkurs.
Detta händer mitt framför ögonen på oss 2013. Regeringens sätt att sköta detta landet är minst sagt uruselt. Avregleringarna har bara gjort de som startat, eller tagit över befintliga verksamheter gladare. Och betydligt rikare.
Allt detta har du och jag som skattebetalare fixat till dom.

Samtidigt läser jag att Arbetsförmedlingen ska utredas. Varför då, undrar jag. Där sitter ju en chef i denna myndighet som är oerhört glad över deras arbete och som tycks mena att de följer riktlinjerna som dragits upp.

Å andra sidan är det regeringen som gått in på Arbetsförmedlingen med för stora pekfingrar och styrt och ställt. Myndigheten är numera så politiskt toppstyrd att det inte är bra. Arbetsförmedlingen ska fungera oavsett vilket politiskt styre vi har i detta landet.

Att göra som regeringen gjort borde gå under rubriken “klandervärd politisk styrning av myndighet, som ej behöver regleras av politiker”, eller nåt i den stilen.
Samtidigt kan jag konstatera att allt fler arbetsförmedlare mår dåligt på sina kontor. Arbetsklimatet är inte bra och ansvaret för detta ligger helt och hållet på myndighetschefen samt regeringen.

I vanlig ordning arbetar regeringen efter ett arbetssätt som aldrig hade fungerat någon annanstans. Man fattar nämligen först beslut, sen möjligen, möjligen, ser man hur de politiska besluten faller ut. Att göra tvärtom, utreda och göra konsekvensanalyser först, sen fatta beslut, är det som man gör inom alla andra verksamheter.

Kan åter igen konstatera att vi medborgare är en stor skara labbråttor som regeringen misshandlar hårt. Om vi verkligen hade varit råttor så skulle djurrättsorganisationerna protesterat mangrant och högt.

Varför reagerar vi inte mer? Var är den stora viktiga debatten? Oppositionen har öppna dörrar att ge sig an detta med större klipp i rösterna.

Inga kommentarer: