Twingly statistik

7 juni 2013

Språkövning

ledning

Eftersom skolan blir allt sämre bidrar jag med en engelsk text som övning:

Lady went in to really noisy dry cleaners.
She said: - I need this dress cleaned.
Dry cleaner: - Pardon?
She: - I need this dress cleaned!
Dry cleaner: - what?
She: - what? I need this dress cleaned!!!
Dry cleaner: - Come again.
She: - No, grape juice!

Inga kommentarer: