Twingly statistik

10 april 2010

Tolgfors och helikoptrar

Gårdagens debattinlägg av försvarsminister Sven Tolgfors var som man hade kunnat ana.

Inget nytt alls under solen. Svensk försvarsindustri ska enligt Tolgfors inte finnas. Saker ska köpas klappat och klart och fungera.

Dessa inköp ska göras från andra länder.
Och att vi måste ha fungerande helikoptrar i exempelvis Afghanistan lyfts upp flera gånger som ett gott exempel, enligt Tolgfors.

Tolgfors tycks inte förstå att Afghanistan måste svenska försvaret lämna. Vi ska inte vara där. I alla fall inte tillsammans med USA.

Hur detta kan vara svårbegripligt, har jag svårt att förstå. Ibland undrar man verkligen efter vilken agenda Tolgfors arbetar efter.

Nato smyger närmare och närmare oss. Snart har vi ingenting kvar av försvar. Och ja, då måste vi in i Nato, oavsett vad vi tycker.

Värnplikten försvinner, svensk försvarsindustri får allt mindre att arbeta med etc.
Tecknen är tydliga på konstiga politiska beslut.

Vad Sverige behöver är en svensk försvars- och utrikespolitik som går över blockgränserna. Detta är faktiskt en fråga som man måste lösa över alla partier.

Vi kan inte bo i ett land som ständigt ändrar och politiserar kring dessa viktiga ämnen.

Försvarsministern har verkligen mycket att stå till svars för.

 

DN-debatt: Så här löser vi problemen med helikoptrarna

Inga kommentarer: