Twingly statistik

28 mars 2011

Skoldebatten får aldrig avstanna

I ett gammalt inlägg jag haft om en skoldebatt så har Sture Eriksson svarat. Han är docent i psykologi och är universitetslektor och folkskollärare.

Titta på länkarna så blir det snart lite klarare för er.

Till sist ett tack till Sture Eriksson.

http://zappafan.blogspot.com/2009/08/inlagg-i-skoldebatten.html

http://home.swipnet.se/StureEriksson/

Inga kommentarer: