Twingly statistik

31 juli 2010

Underförsäkrad

A-kassan har inte förändrats sedan 2002. Trots allt annat som inträffat i samhället.

Nu visar det sig att de flesta faktiskt är underförsäkrade. Regeringen vill att alla som arbetar ska lösa detta genom egna försäkringar.

Lätt att säga för rika knösar. Lite värre för de som måste slåss om varje krona.

A-kassan är på tok för dålig och när SO, Arbetslöshetskassornas Samorganisation, presenterar fakta i ärendet så är det inte greppat ur luften.

Här måste våra politiker ta ett större ansvar. De måste se till att a-kassorna, sjukförsäkringar, pensioner, ja, kort sagt alla våra trygghetssystem, fungerar.

Med en höjd a-kassa skulle vi också få en betydligt större rotation på den svenska arbetsmarknaden. Något som skulle gynna precis alla.

Detta är det dock ingen som lyfter upp i debatten.

 

SO: "En av tio heltidare får 80 procent”

Inga kommentarer: