Twingly statistik

8 augusti 2012

Rättviseproblematiken

En av landets bästa skribenter är Peter Kadhammar. Just nu sätter han fingret på något som faktiskt är viktigt.
Han skriver om rättvisa.

Resonemanget i kolumnen av Kadhammar är lätt att följa. Frågan är om de han skriver om, och beslutsfattare, ser innebörden.

Här tvivlar i alla fall jag. Inte ens på den raka frågan som Kadhammar ställde, tycks det s-märkta kommunalrådet förstå vad hon sa. I text blir det begripligt, kan jag avslöja för kommunalrådet.

Sista meningen av Kadhammar är jag beredd hålla med om till hundra procent.

Aftonbladet: Peter Kadhammar: Rättvisa är ett av de svåraste orden vi har

Inga kommentarer: