Twingly statistik

6 augusti 2012

Lägg ner Tillväxtverket

Behövs tillväxtverket?

Knappast. Lägg ner det samtidigt som generaldirektören sparkas. Verkets sätt att se på saker och ting i vårt samhälle rimmar illa. Nu finns ingen chans att verket ska kunna komma tillbaka seriöst.

Tillväxtverket tycks ha trott att deras främsta uppgift var se till att den egna personalens midjemått skulle växa till.
Lägg ner verket!

Detta är ytterligare ett bra exempel på det sanslöst dåliga omdöme som alliansen har. Person efter person tvingas lämna sina poster. Nu ska exempelvis den sparkade direktören ha lön i ytterligare tre år.

Varför då? Hon har uppträtt illa och ska gå med omedelbar verkan och dessutom inte ha nån lön. Hon får väl ställa sig i kön på arbetsförmedlingen som alla andra.

Sånt här sker i ett samhälle där man pratar jämlikhet. Jämlikhet ska vi ha på alla plan, inte bara mellan män och kvinnor.
Vi lever i ett allt mer orättvisare samhälle.

Inga kommentarer: