Twingly statistik

5 augusti 2009

Vad lär vi oss?

Jaha, vad lär man sig nu av Marianne Samuelssons avskedande?

Personligen hoppas jag att man ute i samtliga kommuner blir oerhört restriktiv med dispenser mot strandskydd. I normalfallet ska man ju faktiskt inte ge någon dispens alls, det måste vi ha klart för oss.

I vilka fall man ska ge dispens blir en grannlaga uppgift. Redan idag ges det på tok för mycket dispenser mot gällande strandskydd.

Jag skulle vilja att precis samtliga dispenser lyfts till helt oberoende part. Där ska finnas med intressenter som egentligen bara ha till att försvara strandskyddet.

Och om det ska ges dispens, då måste man alltså bevisa att det inte på något vis finns inskränkningar av flora och fauna, samt att människor och djur kan ha fritt tillträde.

Här har journalistkåren mycket att gräva i efter Marianne Samuelssons fotspår. Gräv och ta fram fakta!

Då kommer ni se att de så kallade miljöivrarna kommer få rätt. Många fina naturområden i känslig miljö går förlorad, ofta för att några få individer ska kunna ha sitt.

Inget kan vara mer fel!

Inga kommentarer: