Twingly statistik

31 januari 2013

Regeringen är som hackspettar

Urholkningen av samhället fortsätter med full fart av regeringen. Försvaret är som bekant numera något som en statsminister anser vara ett särintresse…

Försvarsförmågan i vårt land är orimligt dålig. Nya soldater står inte i kö till försvaret. Lägg sen till att hemvärnen avlövas allt mer och trivseln att dra på sig en uniform minskar allt mer. Detta sker med gott minne av regeringen, menar jag.

Deras överskuggande mål är att vi ska in i NATO. Något annat kan jag inte se det som.

Hackspettarna till regering har även satt sina näbbar i Arbetsförmedlingen. Man vill göra den dålig. Så pass dålig så att man kommer öppna upp för privata. Så ser jag på det. Ingen i regeringen kommer dock att erkänna detta.

Men vi måste vakna upp nu!

En annan sak som samtliga partier i riksdagen måste ställas till svars för är inflationsmålet. Gäller det fortfarande? Vad innebär det? Jo, att då tillåter man en högre arbetslöshet.
De arbetslösa ska alltså betala priset för att hålla inflationen nere.
Så ligger det till och det är för få som pratar om det.

Dags att lyfta den frågan per omgående. Begreppet “full sysselsättning” är sedan länge borta…

Inga kommentarer: