Twingly statistik

13 januari 2013

Arbetslösheten går att lösa…

…om man vill. Är bäst att lägga till.

Just nu finns ingen som helst politisk vilja att lösa arbetslöshet. Allt som överskuggar är inflationsmålet. Inget annat.

Om inflationen ska hållas nere så måste man ha en rejäl arbetslöshet. Detta kan både ekonomer och politiker vittna om. Men en högre inflation innebär att fler kan komma i arbete. Sedan drygt 25 år tillbaka har Sverige anammat att landet ska ha låg inflation, som genom ett trollslag har man också accepterat en hög arbetslöshet.

Men fick vi väljare veta det? Begrep vi egentligen allvaret i det? Fattade vi att kanske just jag då skulle bli utan arbete? Och om nu arbetslösa ska hålla nere inflationen, varför ska de lida? Varför ska dessa enskilda individer jagas med blåslampa och skuldbeläggas? Det är faktiskt politikerna som bestämt att det ska vara så här ju.

En stor stark offentlig sektor skulle lösa arbetslösheten. Så enkel är ekvationen. Vi skulle kunna skapa 100.000-tals nya jobb, eller rättare sagt, ta tillbaka de jobb som försvunnit. Stat, kommun och landsting behöver mängder av händer.

Jag hävdar fortfarande att varenda människa som hamnat i fas 3 ska in i den offentliga sektorn. Det vore att hushålla med statens skattepengar. Inte som nu betala ut gigantiska summor varje dag till privata företag som just profiterar på arbetslösheten.

Nä, jag är inte ekonom, men detta synsätt håller inte.
För alla partier är det givetvis svårt säga att man måste riva upp och göra om. Men det är den enda rätta vägen. Säg att ni hade fel, fixa till det, helt enkelt.

Opinionen har en gyllene möjlighet att genomföra detta. Regeringen har ingen något förtroende för när det gäller arbetsmarknadspolitik.

Så, låt den offentliga sektorn blomstra! Där finns mängder av jobb som bara väntas på att bli utföra. Många jobb skulle också kunna tillhöra kategorin “okvalificerade”. Ett begrepp som inte längre finns.

1 kommentar:

Nizze sa...

Bra Karlsson!
Alla behövs i ett smahäller och det finns mängder av arbetslösa som bara vill jobba och göra rätt för sig. Men jobben är för få. Den ekvationen borde alla förstå istället för att lägga skuldbördor på de arbetslösa.