Twingly statistik

26 september 2010

Jobben, igen!

- Nu kommer jobben i rask takt.

Så sa man från borgerligt håll under valrörelsen.
Sanningen är att ingen egentligen kände igen sig i detta.

Därför att ute i landet, dvs utanför storstäderna, går det inte så bra. Jobben kommer inte alls. Och om de kommer så är det verkligen i snigelfart.

På landsbygden och i de mellanstora städerna varslas fortfarande folk. Kommunerna har sedan valet också fått ett extra problem att brottas.

Nämligen att sd tagit sig in och splittrat många kommunala majoriteter, detta kan påverka hur den egna kommunen ska styras.

Att kommunerna kommer fortsätta “effektivisera” (betyder att sparka folk) står ganska klart redan idag.

Så snacket om att jobben kommer är fel.
Grejen är att det står ganska stilla och att vi nu siffror på arbetslösheten som vi får leva med under överskådlig tid.

“Full sysselsättning” som moderaterna hade i sin valpropaganda är fel. Om det hade gällt att köpa en vara så hade moderaterna fått böta för detta påstående.

De som känner till begreppet vet att det försvann när nuvarande pensionssystem gjordes upp.

Inga kommentarer: