Twingly statistik

22 augusti 2013

Snusupproret!

ledning

Ge mig ett billigare snus – nu! Jag gör ett eget litet uppror mot den fruktansvärda beskattning som sker av vårt snus.

Dags för ökat skattetryck igen. I september höjs tobaksskatten.

För vilken gång i ordningen vet jag inte. Men på detta området hör jag ingen fån regeringen som vill sänka skatter. Där höjer man istället.

Nu går priset upp ytterligare nån krona per dosa snus. I sig inte så mycket, men när man tar med i beräkningen att snus kostar lika mycket som en ask cigaretter så är skillnaden enorm.

Det är snart mer lönande att börja röka än att snusa ju! Rökningens skador och kostnader vet vi är enorma.
Sänk skatten på det svenska snuset – för böveln!

Inga kommentarer: