Twingly statistik

24 november 2010

Löneförhöjningen

Jag, herr Penis, begär löneförhöjning av följande skäl:
* Jag utför kroppsarbete.
* Jag arbetar på stora djup.
* Jag störtar - med huvudet först - in i mitt arbete.
* Jag har aldrig ledigt på helger.
* Jag arbetar i en fuktig omgivning.
* Jag får inte betalt för övertid.
* Min arbetsplats är mörk och har dålig ventilation.
* Jag arbetar i höga temperaturer.
* Mitt arbete utsätter mig för höga smittorisker.
* * * * * * *

Svar:
Käre herr Penis!
Efter noggrant övervägande av er begäran har styrelsen kommit till slutsatsen att avslå densamma av följande grunder:
* Ni arbetar inte 8 timmar i sträck.
* Ni somnar redan efter kortvarigt arbete.
* Ni följer inte alltid ledningens anvisningar.
* Ni arbetar inte alltid på -av ledningen - anvisad plats, utan uppehåller er oftast på andra platser.
* Ni tar inget eget initiativ, utan måste sättas under press och bli vänligt behandlad innan ni börjar arbeta.
* Er arbetsplats är tämligen smutsig när ni lämnar den.
* Ni följer inte alltid säkerhetsföreskrifterna, t ex användandet av skyddskläder.
* Ni går i pension långt före 65.
* Ni tar aldrig några dubbelskift.
* Ni lämnar ibland er anvisade plats utan att ha slutfört ert arbete.
* Och som om det inte vore nog: Vi har ständigt sett er lämna arbetsplatsen bärandes två säckar med misstänkt utseende

Inga kommentarer: